Schoolbegeleiding

Schoolbegeleiding

Begeleiding van leerlingen, ouders en leerkrachten op scholen.

  • Is er binnen de school te weinig tijd voor 1-op-1-begeleiding van leerlingen met (leer)problemen?
  • Levert de huidige begeleiding van bepaalde leerlingen niet voldoende resultaat op of lijkt zelfs averechts te werken?
  • Is er behoefte aan on-the-job coaching voor leerkrachten bij het omgaan met specifieke leerlingen of groepen?
  • Is de communicatie tussen de school en bepaalde ouders verstoord geraakt door leer- of gedragsproblemen van hun kind?

Als jullie als school tegen bovenstaande problemen aanlopen, stel ik mijn ervaring en expertise graag beschikbaar als leerlingbegeleider, leerkrachtcoach en/of bemiddelaar.

Leerproblemen en negatief gedrag

Leerproblemen en negatief gedrag hangen vaak samen. Kinderen met leerproblemen zijn vaak óók ongeconcentreerd, hebben last van perfectionisme en faalangst, vertonen storend gedrag of zijn ongemotiveerd. Als hun leerprestaties te wensen overlaten, zijn zowel leerkrachten als ouders geneigd om dáár op te gaan bijsturen, op cognitief vlak dus.

Het welbevinden is dé basis om tot leren te komen!

Maar veel leerproblemen hebben hun oorsprong op emotioneel of sociaal gebied. Het welbevinden en zelfbeeld van kinderen hangt sterk samen met hun relatie tot hun omgeving, oftewel de dynamische systemen waar ze deel van uitmaken: hun thuissituatie, de sfeer op school en in de klas, hun positie in de groep. Om allerlei redenen kan hun relatie met ouders, broers en zussen, klasgenoten, leerkrachten of andere mensen in hun omgeving onder druk zijn komen te staan.

Omgekeerd kunnen ook kinderen met cognitieve leerproblemen zoals dyslexie of dyscalculie baat hebben bij wat extra sociaal-emotionele begeleiding. In dit geval zijn het hun leerproblemen waardoor hun zelfvertrouwen en zelfbeeld zijn aangetast, met alle negatieve gevolgen van dien. Door begrip te tonen en hun sterke kanten te benadrukken, kan een potentieel negatieve spiraal omgezet worden in zelfacceptatie en een gezond, realistisch zelfvertrouwen.

Ik zie dagelijks hoeveel druk leerkrachten en kinderen ervaren. Door gebruik te maken van een externe hulplijn, zal de druk direct afnemen”. 

Snel inzicht in onderliggende oorzaken

Als kinder- en jongerencoach kijk ik dieper en kan ik vaak snel achterhalen wat de onderliggende oorzaak is van achterblijvende leerprestaties of storend gedrag. In een paar sessies beoordeel ik waar de emotionele en/of systemische oorzaak ligt van de problematiek. Tijdens de sessies zelf richt ik me vooral op het versterken van het welbevinden en zelfbeeld van de leerling in kwestie.

Daarnaast doe ik suggesties hoe de school en het thuisfront het kind hierin verder kunnen ondersteunen. Als een kind zich eenmaal meer gezien, begrepen en gesteund weet, valt de neiging tot negatief gedrag vaak snel weg. Emotioneel en sociaal welbevinden, en een positief zelfbeeld, geven een kind de rust en de ruimte die het nodig heeft om tot leren te kunnen komen.

 

Ontzorgen van de leerkracht

De leerkracht kan zich volledig richten op zijn taak, lesgeven.

Rust in de klas

Een neutrale en onafhankelijk kijk op de zaak, geeft nieuwe perspectieven, rust en overzicht.

Complementaire zorg

Mijn expertise is een waardevolle aanvulling op het onderwijs en optimaliseert het onderwijsaanbod.

Lees de ervaringen van twee schooldirecteuren

Ik heb Tineke een jaar of 8 op mijn school van nabij mee mogen maken. Zowel in haar rol als groepsleerkracht en als begeleider van individuele kinderen. Tineke zoekt met het kind naar wat voor hem werkt en behulpzaam is. Zij helpt kinderen te herinneren wat zij al weten. Tineke laat kinderen spreken met hun hart en laat hen zelf ontdekken met welk gereedschap zij zichzelf kunnen ontwikkelen. De kinderen ruilen de angst om te falen in voor een attitude om grenzen te verleggen en succes toe te schrijven aan hun eigen inzet en strategie.”

Wouter Bommel

Directeur basisschool De Schakel in Woerden

Tineke’s meerwaarde voor ons als basisschool

“Voor ons als school is het heel waardevol dat er iemand is die naar de kinderen zelf kijkt, los van alle leerdoelen. Als leerkracht heb je daar niet altijd de tijd voor, je bent meer vakinhoudelijk bezig. Tineke denkt vanuit een andere invalshoek en heeft ons kunnen attenderen op andere perspectieven. Tegelijkertijd komt ze zelf ook uit het onderwijs en kent ze de grenzen waarbinnen wij als school moeten opereren. Dat geeft onze samenwerking echt een meerwaarde. 

Tineke’s inzicht in kinderen

Tineke heeft veel inzicht in kinderen zelf: hoe hun brein werkt, en wat de invloed is van de omgeving op hun welzijn en leervermogen. Ze begeleidt kinderen niet op leergebied, maar op zaken als: hoe voel je je, en hoe zet je jezelf neer in de groep. Ze weet contact te maken met elk kind, waar het ook mee worstelt, en is daarmee heel breed inzetbaar. Ze stelt kinderen op hun gemak, bouwt een band met ze op en is op veel vlakken vakkundig.   

Wij hebben Tineke in eerste instantie aangetrokken voor de begeleiding van een meisje in groep 4. Dat was een langer traject van een aantal maanden, dat heel goed heeft uitgepakt. Maar ook na een kort traject, van maximaal 5 sessies, zien we dat kinderen weer verder kunnen in hun ontwikkeling. De bekostiging gaat via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, in onze regio Passenderwijs geheten. 

Meedenken, bemiddelen en evalueren
Tineke kan heel goed meedenken en meesparren, op allerlei gebied. Bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken met ouders, als ze willen weten of hun kind hier past. Ze kan goed analyseren hoe kinderen en ouders denken en geeft dat in heldere beelden weer. Als onafhankelijke derde partij kan ze ook goed bemiddelen, omdat ze beide kanten van een situatie goed ziet. In mailcontact en rapportages geeft ze altijd duidelijke evaluaties waarop je kunt terugvallen.

En ten slotte is ze als persoon heel toegankelijk en prettig om mee samen te werken.”

Esther van der Werff

Directrice BS De Fransiscus in Woerden, Functie

Ontzorg uw medewerkers en leerlingen en maak gebruik van mijn expertise!

Wil je ook je leerkrachten ontlasten en de werkdruk verminderen?